Muriël Meekes

Muriël Meekes

Agrarisch Coach en Contextueel Therapeut

“Wanneer jij de stenen op jouw pad opruimt, kunnen jouw kinderen er niet over struikelen.”

Al van jongs af aan ging ik met mijn vader, die werkzaam was als inseminator, mee ‘de boer op.’ Jaren later trof ik een partner die, als niet-boerenzoon, de droom had om melkveehouder te worden. In 2017 is deze droom werkelijkheid geworden, waarmee ik ook de veelomvattendheid van het runnen van een agrarische onderneming heb ervaren.

Als kind wist ik al dat ik ‘mensen wilde helpen’ en heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan waarna ik jaren werkzaam ben geweest in de jeugdzorg en GGZ. Daar kwam ik in aanraking met het contextuele denken, over de invloed van het familie erfgoed op de volgende generaties. Mijn interesse in dit gedachtegoed was gewekt met als resultaat dat ik in 2016 ben afgestudeerd als Contextueel Therapeut. Momenteel volg ik een verdiepende opleiding tot Contextueel leertherapeut/docent intergenerationele familiedynamiek om mijn kennis nog meer te verrijken.

De agrarische sector is bij uitstek een sector waar familiebedrijven bestaan en daarmee ook de bijbehorende uitdagingen. Meerdere generaties op één erf, zowel zakelijk als privé met elkaar verbonden. Goedbedoelde adviezen kunnen irritaties veroorzaken. Toch schuilt er achter een irritatie een verlangen. Door samen te onderzoeken wat dit verlangen is en vanuit daar weer ruimte te creëren voor een gesprek ontstaat er begrip en kan er weer onderlinge afstemming plaatsvinden. Dit biedt hernieuwd vertrouwen en verbondenheid.

Contact opnemen

Voor meer informatie over agrarische coaching door Muriël Meekes of één van onze andere coaches kunt u contact opnemen via ons algemene telnr.  085–064 55 91 of via e-mail:

Muriël Meekes
Agrarisch Coach
Contextueel Therapeut

Neem contact op met Muriel - Agricoach en Contextueel Therapeut bij Hogenkamp Agrarische Coaching