Henk Korterink

Henk Korterink

Agrarisch Sociaalpsycholoog

“Gesprekken met een psycholoog? Zo gek nog niet!”

Met veel betrokkenheid en motivatie mag ik als psycholoog deel uitmaken van ons team.

Ik ben opgegroeid op een boerderij in Staphorst en ben na het afronden van de MAS een tijd in de agrarische sector werkzaam geweest. Na enige jaren heb ik de switch gemaakt naar de sociale tak. Na de opleiding Maatschappelijk Werk heb ik de universitaire opleiding tot psycholoog afgerond.

Vanaf 2001 ben ik mij gaan specialiseren in het begeleiden van agrariërs, destijds was de aanleiding de gevolgen van de MKZ. De behoefte aan psychologische begeleiding was in die tijd heel erg groot.

Voor veel hulpverleners is de complexiteit van het agrarische bedrijf en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving  een moeilijke en ingewikkelde  materie waarbij de agrariër soms het gevoel heeft, niet begrepen te worden.

Als psycholoog hoop ik samen met de agrariër en zijn partner of gezin meer duidelijkheid te kunnen verschaffen in achterliggende problematiek, om samen tot een oplossing te komen. Ik ga  er vanuit dat ieder mens in staat is zijn of haar problemen op te lossen, soms even met hulp van een professionele hulpverlener. Mijn ervaring is dat praten echt helpt.

Contact opnemen

Voor meer informatie over psychologische begeleiding van Henk Korterink, kunt u contact opnemen via ons algemene telnr.  085–064 55 91 of via e-mail:

Henk Korterink
Agrarisch Sociaalpsycholoog

Neem contact op met Henk Korterink - Agricoach en trainer bij Hogenkamp Agrarische Coaching