Ondernemerscoaching

Ondernemerscoaching

De ondernemer van de toekomst investeert in zichzelf

Als onafhankelijke, professionele coaches begeleiden wij agrarisch ondernemers in hun persoonlijke ontwikkeling. 

De agrarisch ondernemer van de toekomst zit zelf aan het stuur en beslist zelf met wie en hoe hij zaken doet. Hij staat zowel privé als zakelijk stevig in de schoenen. Hij verwerft kennis en informatie uit bewust gekozen bronnen, heeft een integraal overzicht over zijn bedrijf en de tools in handen om zijn bedrijf verder uit te bouwen, letterlijk door schaalvergroting of figuurlijk door een onderscheidende, prikkelende wijze van ondernemen.

“Af en toe heb je in de enorme berg van verantwoordelijkheden iemand nodig als klankbord.”

Er wordt zoveel verwacht van de agrarisch ondernemer! Hoe vanzelfsprekend is het dat je alle gewenste competenties bezit? Het is vanzelfsprekend dat je daarbij af en toe de hulp inschakelt van een onafhankelijke coach die zich thuis voelt in de sector. Af en toe heb je in de enorme berg van verantwoordelijkheden iemand nodig als klankbord om te helpen overzicht te krijgen en het denkkader te verbreden.

“Samen verkennen we de bedrijfsvoering, waar zit de kracht en wat vraagt aandacht.”

Zo komt aan bod waar de kracht van de ondernemer en daarmee de kracht van de agrarische onderneming zit. Ook bespreken we welke aspecten van de bedrijfsvoering of welke competenties aandacht vragen. Door deze te belichten ontstaat er inzicht. Waar inzicht is, zijn kansen en mogelijkheden. Er ontstaat helderheid en enthousiasme om er mee aan de slag te gaan. Dan gaan we de stappen in kaart brengen. Wat is nodig? Wie is nodig? Welke methodiek is nodig? Wat werkt remmend en wat werkt stimulerend? Zo wordt het in de praktijk toepasbaar en verduurzaamd.

"Paulien heeft me inzicht gegeven in mijzelf, mijn manier van denken en handelen, en de invloed daarvan op mijzelf en anderen. Dit heeft me inzicht gegeven hoe het zover heeft kunnen komen en ze heeft mij laten ontdekken hoe ik mijn eigenschappen die eerst tegen mij werkten nu voor me kan laten werken. De totale aanpak waarbij niet alleen naar mij, maar ook naar mijn vrouw, ouders en bedrijf gekeken werd voelde zeer compleet. Door dit traject heb ik weer het vertrouwen een betere ondernemer, man en vader te kunnen zijn. Het doel van het bedrijf is onveranderd gebleven, het tijdsbestek idem, maar de aanpak is anders… Want er kan meer, als je zelf minder gaat doen."

Gerard Mul, Fluitenberg Meer ervaringen »