Ondernemerscoaching

Ondernemerscoaching

De ondernemer van de toekomst investeert in zichzelf

De agrarisch ondernemer van de toekomst zit zelf aan het stuur, beslist zelf met wie en hoe hij zaken doet, staat zowel privé als zakelijk stevig in de schoenen, verwerft kennis en informatie uit bewust gekozen bronnen, heeft een integraal overzicht over zijn bedrijf en de tools in handen om zijn bedrijf verder uit te bouwen, letterlijk door schaalvergroting of figuurlijk door een onderscheidende, prikkelende wijze van ondernemen.

“Af en toe heb je in de enorme berg van verantwoordelijkheden iemand nodig als klankbord.”

Er wordt zoveel verwacht van de agrarisch ondernemer! Hoe vanzelfsprekend is het dat je alle gewenste competenties bezit? Het is vanzelfsprekend, dat je daarbij af en toe de hulp inschakelt van een onafhankelijke coach die zich thuis voelt in de sector. Af en toe heb je in de enorme berg van verantwoordelijkheden iemand nodig als klankbord, om te helpen overzicht te krijgen en het denkkader te verbreden.

Als onafhankelijke, professionele coaches begeleidt ons team agrarisch ondernemers in de varkenshouderij en de melkveehouderij op het gebied van bedrijfsontwikkeling en samenwerking.

“Samen verkennen we de bedrijfsvoering, waar zit de kracht en wat vraagt aandacht.”

Zo komt aan bod waar de kracht van de ondernemer en daarmee de kracht van de agrarische onderneming zit. Ook komt aan bod welke aspecten van de bedrijfsvoering of welke competenties aandacht vragen, door deze te belichten ontstaat er inzicht. Waar inzicht is, zijn kansen en mogelijkheden. Er ontstaat helderheid en enthousiasme om er mee aan de slag te gaan. Dan gaan we de stappen in kaart brengen. Wat is nodig? Wie is nodig? Welke methodiek is nodig? Wat werkt remmend en wat werkt stimulerend? Zo wordt het in de praktijk toepasbaar en verduurzaamd.