Persoonlijke Coaching

Persoonlijke coaching

Van aandacht groeit alles

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan enorm snel. De combinatie van vakmanschap én ondernemerschap zijn belangrijker dan ooit. De financiële problemen nemen toe. Om levensvatbaar te blijven en te voldoen aan de wetgeving op het gebied van duurzaamheid en dierwelzijn ligt uitbreiden voor de hand, maar de banken financieren niet meer bij en er is steeds minder draagvlak vanuit de maatschappij. Zorgen in het achterhuis werken vaak door in het voorhuis. De communicatie wordt moeizamer, waardoor relaties onder druk komen te staan, juist op een moment dat dit zo belangrijk is.

“Het moet anders, maar hoe?”

De agrarische sector staat bekend om hard werken en weinig verdienen. Als het tegenzit, wordt vaak geprobeerd het op te lossen door nog harder te werken. “Het moet anders, maar hoe?” is dan een veelgehoorde uitspraak. Toch is de makkelijkste weg om op de oude ‘vertrouwde’ voet verder te gaan, volhouden en hopen op betere tijden. Maar….. als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

“Een oplossing van binnenuit is een duurzame oplossing.”

De oplossing van een probleem begint altijd bij jezelf. Alles begint met communicatie. Ergens in het achterhoofd zit wel een stemmetje, wat het antwoord weet, het gaat erom, dit stemmetje aan het woord te laten en om te zetten in handelen. Je hebt anderen niet nodig om jou te vertellen wat je moet doen, je hebt anderen nodig om jou in de spiegel te laten kijken, waardoor je een oplossing vindt, die van binnenuit komt, dat is een duurzame oplossing, je hebt hem immers zelf bedacht.

Als agrarisch coach kunnen wij u helpen om overzicht te krijgen in de bestaande situatie en een helder beeld te krijgen van de gewenste situatie. En dan niet alleen in theorie, maar vooral praktisch uitvoerbaar. Aan de slag met concrete activiteiten, stap voor stap naar het moment dat u zegt, ik heb een oplossing, een manier van leven en werken gevonden waar ik mee verder kan, waar ik me goed bij voel, ik heb weer rust in mijn hoofd.