Bedrijfsbeëindiging

Bedrijfsbeëindiging

“ik blijf niet tot mijn 67e boer!”

 De redenen voor een bedrijfsbeëindiging zijn divers. De pensioengerechtigde leeftijd is een aannemelijke reden, maar ook de gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch kan een reden zijn. Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen boer blijft tot aan zijn pensioen. Een deel gaat gewoon door na de 67e, maar een steeds groter deel stopt al ruim voor dat hij of zij 67 is geworden. Niet om te rentenieren, maar omdat het mentaal niet meer op te brengen is. De wirwar van wet- en regelgeving, de hoge financiële lasten, eenzaamheid of het willen verwezenlijken van een jeugddroom, die niet op de boerderij te realiseren is.

“Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen boer blijft tot aan zijn pensioen.”

Daar sta je dan, vanaf je geboorte was jij de beoogde opvolger en dan ineens wil die gedachte in je hoofd niet meer wijken: “ik blijf niet tot mijn 67e boer!”. Maar ja, wat dan wel? Schets je het niet allemaal te somber of juist te rooskleurig? Denk je er over een jaar nog steeds zo over? Wat is wijsheid, het bedrijf te koop zetten of op de zelfde locatie een heel andere tak van sport opzetten? Verhuizen of blijven wonen? Voor een werkgever aan het werk of een eigen onderneming? Nog niet eerder stond je voor zo’n grote  beslissing met zulke grote gevolgen. En toch weet je, dit gaat gebeuren. Van binnen voel je, dat je niet op de oude voet verder wil.

“Van binnen voel je, dat je niet op de oude voet verder wilt.”

Zo’n ingrijpend traject is eigenlijk niet alleen te doorlopen, ook al vind je een luisterend oor bij je partner, familie en vrienden, de vraagstukken zijn zo complex dat het essentieel is om een onafhankelijk professioneel klankbord te vinden die je kan helpen om de juiste stappen te zetten en de juiste keuzes te maken. Om je telkens weer tot inzicht te laten komen wat bij jou, je gezin, je levensfase, je jongensdromen en je toekomstplannen past. Stap voor stap krijgen we dat helder en stap voor stap wordt het realistischer en concreter. Tot het moment dat je zegt, we zijn er uit, we weten niet alleen wat we willen, maar we gaan er ook voor, het gaat ons lukken!

“We weten niet alleen wat we willen, we gaan er ook voor, het gaat ons lukken!”

Terug naar loopbaancoaching