Bedrijfsbeëindiging

Bedrijfsbeëindiging

Samen op weg naar een heldere en realistische toekomst

Onze coaches begeleiden je in het keuzeproces rondom het stoppen op weg naar een nieuwe toekomst. In ieder traject komt een kantelpunt, dat is het moment dat je het verleden los laat en de toekomst gaat zien als een vat vol ongekende mogelijkheden.

Bedrijfsbeeindiging - van rouw naar perspectief
Illustratie bedrijfsbeëindiging (klik om te vergroten) © HAC

Op loopbaangebied is er geen heftiger traject, dan het stoppen van het boerenbedrijf. Het boerenbedrijf is vaak al generaties lang in bezit van de familie. Wat kan het dan pijn doen om er een streep onder te zetten! Kunnen jullie wel blijven wonen? Krijg je wel weer werk? Hoe is dat eigenlijk om voor iemand anders te werken en niet meer de vrijheid van het ondernemerschap te ervaren? Als je het bedrijf samen met je partner deed, verliest ook zij haar werk. Wat betekent het voor de kinderen en voor je ouders als er een kans is dat je van het erf af moet? Hoe pakken zij dat op, als ze de vrijheid van de boerderij moeten missen.

“De verbinding tussen gezin, werk en eigendom is nergens zo verweven als in de agrarische sector.”

Bedrijfsbeëindiging is van alle tijden in de agrarische sector. Zo lang het ver van je bed is, lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar dan ineens is het moment daar, dat je zelf voor de keuze staat. Dan ineens komt het besef dat er veel meer bij komt kijken dan het vinden van een nieuwe baan. In geen enkele andere sector is de verbinding tussen gezin, werk en eigendom zo verweven als in de agrarische sector.

“Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen boer blijft tot aan zijn pensioen.”

De redenen voor een bedrijfsbeëindiging zijn divers. De pensioengerechtigde leeftijd is een aannemelijke reden, maar ook de gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch kan een reden zijn. Helaas kenmerken de afgelopen jaren zich ook door beëindigingen vanwege financiële redenen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen boer blijft tot aan zijn pensioen.

Zo’n ingrijpend traject is eigenlijk niet alleen te doorlopen, ook al vind je een luisterend oor bij je partner, familie en vrienden. De vraagstukken zijn zo complex dat het essentieel is om een onafhankelijk professioneel klankbord te vinden dat je helpt om de juiste stappen te zetten en de juiste keuzes te maken. Tot het moment dat je zegt: “ik ben er uit, ik weet niet alleen wat ik wil, maar ik ga er ook voor. Het gaat me lukken!”.

Terug naar Ondernemerscoaching

"In 2019 ben ik gestopt met mijn melkveebedrijf. Het vertrek van het vee viel moeilijk. Dankzij de coaching leerde ik er mee omgaan. Angela luisterde naar mijn verhaal. Ik praat makkelijk en dan is het zo fijn dat er iemand oprecht luistert. Ze hield me een spiegel voor, waardoor ik me zelf beter leerde kennen. Ik sta weer open voor de toekomst. Ik ben blij dat ik Hogenkamp Agrarische Coaching heb ingeschakeld. Ze zijn onafhankelijk en weten hoe het reilt en zeilt op een agrarisch bedrijf."

Jan Kleijn Winkel, Ruurlo Meer ervaringen »