Loopbaancoaching

Loopbaancoaching

Een nieuwe toekomst, een nieuw begin

Ons team functioneert als een onafhankelijk professioneel klankbord dat je helpt om de juiste stappen te zetten en de juiste keuzes te maken in je loopbaan. Om tot inzicht te laten komen wat bij jou, je gezin, je levensfase, je jongensdromen en je toekomstplannen past. Stap voor stap krijgen we dat helder en wordt het realistischer en concreter.

“Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen boer blijft tot aan zijn pensioen.”

Daar sta je dan, vanaf je geboorte was jij de beoogde opvolger en dan ineens wil die gedachte in je hoofd niet meer wijken: “Ik blijf niet tot mijn 67e boer!”. Soms kan je niet anders vanwege lichamelijke of psychische gezondheidsredenen. Maar ja, wat dan wel? Schets je het niet allemaal te somber of juist te rooskleurig? Denk je er over een jaar nog steeds zo over? Wat is wijsheid, het bedrijf te koop zetten of op dezelfde locatie een heel andere tak van sport opzetten? Verhuizen of blijven wonen? Voor een werkgever aan het werk of een eigen onderneming? Nog niet eerder stond je voor zo’n grote  beslissing met zulke grote gevolgen. En toch weet je, dit gaat gebeuren. Van binnen voel je, dat je niet op de oude voet verder wilt of kunt.

“Een onafhankelijk professioneel klankbord dat je helpt om de juiste stappen te zetten.”

Zo’n ingrijpend traject is eigenlijk niet alleen te doorlopen, ook al vind je een luisterend oor bij je partner, familie en vrienden. De vraagstukken zijn zo complex dat het essentieel is om een onafhankelijk professioneel klankbord te vinden dat je helpt om de juiste stappen te zetten en de juiste keuzes te maken. Tot het moment dat je zegt: “We zijn er uit, we weten niet alleen wat we willen, maar we gaan er ook voor. Het gaat ons lukken!”.

Terug naar Persoonlijk coaching & begeleiding