Paulien Hogenkamp

Paulien Hogenkamp

Agrarisch Coach, mediator & Disc-trainer

“Je kan alleen goed voor een ander zorgen, als je goed voor jezelf zorgt.”

Als boerendochter ben ik geboren op een gemengd bedrijf met varkens en koeien. Na mijn studie ben ik gaan werken in dienst van mijn broer die het varkensbedrijf van mijn ouders heeft overgenomen. Tien jaar heb ik met passie in de kraamstal gewerkt en later in de verkoop van de fokgelten. Vervolgens ben ik adviseur in de varkenshouderij geworden in dienst van ForFarmers.

In die tijd viel het me op dat het geen zin heeft om een bedrijf op technisch vlak te begeleiden als de boer niet lekker in zijn vel zit. Dit was voor mij de reden om de propedeuse toegepaste Psychologie te volgen, vervolgens de post-hbo opleiding tot coach en de post-hbo opleiding tot loopbaancoach, beide aan het Windesheim. Nadat ik deze aangevuld had met de opleiding tot Mediator en de certificering tot Disc-Trainer had ik voldoende kennis in huis om boeren op een professionele wijze te begeleiden naar een duurzame, zelfsturende en rendabele toekomst.

Iedere dag word ik weer blij van de enorme power die boeren creëren door in zichzelf te investeren. Mijn doel is dat persoonlijke ontwikkeling in de agrarische sector een vanzelfsprekendheid wordt. Waardoor boeren bewuste keuzes maken vanuit zelfinzicht en zelfvertrouwen. Ik ben trots op de boer en de sector en wil die trots graag delen.

Contact opnemen

Voor meer informatie over agrarische coaching door Paulien Hogenkamp of één van onze andere agrocoaches kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres of via ons algemene telnr. 085–064 55 91.

Paulien Hogenkamp Agrarisch Coach, mediator & Disc-trainer

Neem contact op met Paulien Hogenkamp - Agricoach bij Hogenkamp Agrarische Coaching