Column: Van harmonie naar verstoorde familiebanden

Pa werd 65 en wilde graag op tijd de boerderij in zijn geheel overdragen aan de opvolger. Zelf had hij destijds ruzie gehad met zijn zussen over de waarde van de woning van opa en oma. Dat wilde hij nu voorkomen, dus in goed overleg met de kinderen werd er een overnamesom bepaald voor de boerderij. De andere kinderen kregen ieder een mooi bedrag mee en daarmee was er schoon schip gemaakt.

Lees verder »

Column: Hoe liefde zich vertaalt in een wurgconstructie

Het had zo mooi kunnen zijn. Een mooi en levensvatbaar melkveebedrijf met opvolger. Vader en zoon hebben de taken goed verdeeld. Vader melkt ’s ochtends en verzorgt het jongvee. Zoon melkt ’s avonds en verzorgt het melkvee. Vader onderhoudt de contacten met het netwerk en zoon onderhoudt de machines en het land. Maar, zo strak de scheiding van de werkzaamheden is, zo strak is ook de scheiding in de communicatie. Het bestaat uit compleet negeren van elkaar en als dat niet lukt staan ze elkaar letterlijk naar het leven.

Lees verder »

Column: De ‘oude’ heeft je de burn-out bezorgd

In de loop van de jaren trekken mensen heel wat ‘jassen’ aan, die niet van hun zijn, maar waar de omgeving van vind, dat ze wel mooi staan. Dat die ‘jassen’ steeds beknellender en benauwder gaan voelen, nemen we op de koop toe. Zolang de omgeving maar tevreden is. Totdat het moment komt dat het echt niet meer past. Het wordt te warm, te benauwd en niet meer te dragen. Dat is het moment dat de man met de hamer langs komt.

Lees verder »