Interview met Paulien in het maandblad ‘Varkensbedrijf’: “Code rood op het boerenerf”

Toelichting In het maandblad ‘Varkenshouderij’ (oktober 2021) gaat Paulien in op de huidige ontwikkelingen in de varkenshouderij en de invloed daarvan op het privéleven van de boer. De huidige generatie spreekt zich makkelijker uit over hun problemen. Zij investeren niet alleen in het bedrijf, maar ook in zichzelf.

Lees hier het volledige artikel (PDF) »

Lees verder »

Gratis coaching met de SABE-regeling

Via de SABE-regeling (Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie) geeft het Ministerie van LNV vouchers uit t.w.v. € 1500,- voor o.a. de thema’s persoonlijke ontwikkeling, horizontale samenwerking en begeleiding bij bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging. Dit voucher kan benut worden voor meerdere coachingsgesprekken en een persoonlijkheidsanalyse of voor een meerdaagse training met een studiegroep als er meerdere vouchers gebundeld worden.

Lees verder »