Erfcoach Provincie Overijssel

Erfcoach Provincie Overijssel

Hogenkamp Agrarische Coaching levert haar bijdrage aan het project Toekomstgerichte Erven van de Provincie Overijssel.

Wij werken in dit project voor geheel Overijssel intensief samen met een team van erfcoaches. De erfcoaches ondersteunen de agrarische sector en overige erfeigenaren bij de volgende domeinen:

  • Duurzame energie
  • Asbest
  • Vrijkomende agrarische gebouwen
  • Agro & Food
  • Landschap en Biodiversiteit
  • Sociale kwaliteit

Het project heeft de ambitie om erfeigenaren in het landelijk gebied in staat te  stellen en te stimuleren hun erf in één keer structureel te verduurzamen en te verbeteren. Hiermee wil de Provincie Overijssel alle erven in Overijssel klaar maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van ons landelijk gebied en onze natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.