Column: Succesvol zijn

Achter iedere succesvolle man, staat een sterke vrouw. Dat geldt zeker in de agrarische sector. Boer zoekt vrouw vormt het bewijs van de behoefte van alleenstaande boeren aan een partner. Ook in ons werk coachen we boeren die een partner missen. Aan een partner kunnen we ze niet helpen, wel aan meer zelfvertrouwen en assertiviteit. Hierdoor wordt het makkelijker om contacten te leggen en bewuste keuzes te maken.

“Het feit dat ik een vrouw ben, is nooit een item geweest,”

Achter iedere succesvolle vrouw staat echter ook een sterke man. Bij mij zijn het vooral mannen geweest die me in mijn carrière hebben geholpen. Te beginnen met mijn broer Johnny, van wie ik speciaal voor deze editie eenmalig de column van mag overnemen. Hij was ervan overtuigd dat ik geschikt was voor een functie in de buitendienst. Johnny leerde mij om te focussen en veel te luisteren. Het feit dat ik een vrouw ben, is nooit een item geweest. Niet voor Johnny, niet voor de boeren waar ik kwam en niet voor mijn netwerk.

Daarna kwam Jan Baan, destijds verkoopleider bij ForFarmers. Wederom kreeg ik het vertrouwen en de vrijheid om mijn werk als adviseur varkenshouderij naar eigen inzicht vorm te geven. Jan leerde me om vooral vlieguren te maken als ik ergens goed in wilde worden.

“In een periode dat coaching voor agrariërs nog werd verwezen naar het fabeltjesland, boden journalisten aan om te schrijven over mijn missie.”

Toen ik zeven jaar geleden mijn eigen bedrijf startte als coach in de agrarische sector, waren het wederom de mannen die mij letterlijk het podium boden om mijn missie te verkondigen. In een periode dat coaching voor agrariërs nog werd verwezen naar het fabeltjesland, boden journalisten aan om te schrijven over mijn missie.

Voor vele bedrijven en studieclubs hebben we inmiddels presentaties en trainingen verzorgd over dat éne thema: persoonlijke ontwikkeling in de agrarische sector. Allemaal dankzij die mensen die wél vertrouwen hadden in het plan dat in eerste instantie bijna iedereen kansloos achtte. Als je iets écht wilt, als je er écht in gelooft, richt je dan op de mensen die bereid zijn om je vertrouwen te geven, ook als daar nog geen concrete grond voor is.


Logo Pig Business - actuele en toekomstige ontwikkelingen van de Nederlandse en buitenlandse varkenshouderij

Deze column is gepubliceerd in PigBusiness (februari 2020)