Vertrouwenslijn

Vertrouwenslijn voor de Nederlandse agrarische sector

Het team van Hogenkamp Agrarische Coaching biedt de Vertrouwenslijn voor de gehele Nederlandse agrarische sector.

Vertrouwenslijn: 085 – 1303 430

De vertrouwenslijn is kosteloos toegankelijk voor iedere Nederlandse agrariër, die behoefte heeft aan het delen van een persoonlijk verhaal of aan een verwijzing naar professionele hulpverlening op sociaal-emotioneel vlak. De vertrouwenslijn is tevens kosteloos toegankelijk voor iedere erfbetreder die behoefte heeft aan informatie over de omgang met sociaal-emotionele problematiek op het boerenerf.

“De vertrouwenslijn wordt bemand door professionals”.

De vertrouwenslijn wordt bemand door professionals die vanuit hun functie dagelijks begeleiding bieden aan agrariërs en hun omgeving. De beller kan rekenen op een professioneel, discreet en betrokken gesprek. De gesprekken zullen niet worden gedeeld met derden, vastgelegd of opgeslagen.

Vertrouwenslijn voor alle Nederlandse agrariërs - Hogenkamp Agrarische Coaching

Lees meer ervaringen van gecoachte agrarisch ondernemers op de pagina Ervaringen.