Bedrijfsadviseur Achterhoek

Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek

In de provincie Gelderland is het project ‘Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek’ gestart. Hogenkamp Agrarische Coaching zal met boeren en burgers in gesprek gaan om samen te werken aan een vitaal en toekomstgericht erf.

Hogenkamp Agrarische Coaching heeft in de afgelopen jaren met veel boeren en plattelandsbewoners keukentafelgesprekken gevoerd om samen naar een gezond en duurzaam perspectief toe te werken. Samen helder krijgen wat er leeft en speelt om van daaruit te gaan werken aan een realistisch toekomstbeeld, niet alleen  in theorie, maar ook in de praktijk. Van inzicht naar overzicht naar uitzicht!

Verschillende vraagstukken

Door de brede ervaring van de erfadviseurs kunnen erfeigenaren met veel verschillende vragen bij hen terecht. De gesprekken kunnen gaan over het door ontwikkelen, overnemen of stoppen van het bedrijf. Ook bij het maken van een toekomstplan of het verbeteren van het erf als er geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden, denkt een erfadviseur graag mee. Naast inhoudelijke vraagstukken, kunt u bij de erfadviseur ook terecht voor persoonlijke problematiek. Vanzelfsprekend heeft de erfadviseur niet zelf alle kennis in huis, maar dankzij een groot netwerk, kunnen zij u wel koppelen aan de juiste persoon binnen het overheidsorgaan of het bedrijfsleven, waardoor u een zoektocht langs allerlei loketten wordt bespaart.

Sparringpartner

De coaches van Hogenkamp Agrarische Coaching voelen zich letterlijk en figuurlijk thuis in de agrarische sector. Doordat ze de sector kent en zich er thuis voelt, onderscheidt ze zich ten opzichte van een reguliere coach. Je kunt als boer meteen tot de kern van de zaak komen en kunt overslaan wat ‘boer zijn’ inhoudt. Als agrarisch coach werkt ze vanuit de overtuiging: “Begin bij de kern en dan met frisse blik vooruit”. Het is voor erfeigenaren fijn om eens met een onafhankelijk sparringpartner aan tafel te zitten. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Wat er is, mag er zijn.

Achterhoek

Voor de Achterhoek is vanuit het Rijk geld beschikbaar gekomen om extra in te zetten op werken aan een vitaal buitengebied. Het programma “Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek” maakt daar deel vanuit. Het project start in Berkelland, Bronckhorst, Winterswijk en Oude IJsselstreek. Inwoners met een erf uit deze gemeenten kunnen contact opnemen voor een gesprek met een erfadviseur.

Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.watea.nl