Paulien en Didi in jury van de ‘Ten Clarenwater Thesis Award’

Op vrijdag 13 mei 2022 ontving Isabeau Jonkers (opleiding International Business and Languages, hogeschool Windesheim, Zwolle, Nederland) de prijs voor de beste bachelorscriptie over familiebedrijven. Samen met Alexander Grit (Hanzehogeschool Groningen), en Elyse de Waard (Best Fix, Deventer) hebben Paulien en Didi de scripties beoordeeld op originaliteit van het onderwerp en de resultaten, de methodologie van het onderzoek, leesbaarheid, maatschappelijke relevantie én praktische implicaties.

Lees hier het artikel van Hogeschool Windesheim (PDF) »

Lees verder »

Interview met Paulien in het maandblad ‘Varkensbedrijf’: “Code rood op het boerenerf”

Toelichting In het maandblad ‘Varkenshouderij’ (oktober 2021) gaat Paulien in op de huidige ontwikkelingen in de varkenshouderij en de invloed daarvan op het privéleven van de boer. De huidige generatie spreekt zich makkelijker uit over hun problemen. Zij investeren niet alleen in het bedrijf, maar ook in zichzelf.

Lees hier het volledige artikel (PDF) »

Lees verder »