Column: De boer van de toekomst, investeert eerst in zichzelf

De agrarische sector ligt onder het vergrootglas. Radicale actiegroeperingen richten hun speren op de sector en het lijkt alsof de overheid ieder maatschappelijk probleem op wil lossen over de rug van de boer. De natuur is misschien wel de belangrijkste vriend van de boer, echter door de stikstofcrisis staat de natuur ineens lijnrecht tegenover de boer. Jarenlang was uitbreiding het antwoord op nieuwe milieu- en dierwelzijnseisen. Inmiddels wordt, zowel vanuit de overheid als vanuit de sector, de keerzijde daarvan belicht.

“Hoe negatiever de stemming, hoe kleiner de regie over je eigen welzijn en daarmee het welzijn van je gezin.”

Het kan verleidelijk zijn om je mee te laten nemen in de negatieve stemming. Om je in de Calimerorol te positioneren. Maar, hoe negatiever de stemming, hoe kleiner de regie over je eigen welzijn en daarmee het welzijn van je gezin.

Over de agrarische sector wordt veel geschreven en gesproken. Over de impact op het persoonlijk welzijn van de agrarisch ondernemer veel minder. Het welzijn van veel boeren staat onder druk. ’s Nachts slecht slapen, steeds vroeger wakker, het werk niet uit handen krijgen, een kort lontje en concentratieproblemen. Zomaar een greep uit de mentale problematiek waar vele boeren mee te kampen hebben.

“Liever kruipend door de stal, dan toegeven dat het niet goed met je gaat. Gelukkig is die tijd voorbij.”

In het verleden werd het onder het tapijt geveegd, de vuile was mocht je niet buiten hangen. Liever kruipend door de stal, dan toegeven dat het niet goed met je gaat. Gelukkig is die tijd voorbij. Investeren in persoonlijke ontwikkeling, in je eigen welzijn wordt niet meer als zwakte gezien, maar als een kracht. Een ondernemer die lekker in zijn vel zit, maakt gezonde en duurzame keuzes. Een ondernemer die zelf de regie heeft en zelf beslist hoe hij met invloeden van buitenaf om wil gaan en hoe ver hij er in mee wil gaan, leeft in harmonie met zichzelf en zijn omgeving.

“Stap voor stap wordt de wirwar van gedachten in het hoofd gerangschikt, tot er rust in het hoofd ontstaat en dan wordt helder, hoe je zelf in het leven wil staan.”

“Het moet anders, maar hoe? Dat is de vraag waar de meeste boeren mee binnen komen bij Hogenkamp Agrarische Coaching. Die vraag is het begin van de verandering. Vaak is er al een bezoek aan de huisarts of de praktijkondersteuner gebracht. “Maar hij begrijpt me niet”, wordt dan vaak gezegd. De coaches van Hogenkamp Agrarische Coaching zijn vanzelfsprekend professionals, maar hebben stuk voor stuk ook een sterke affiniteit met de agrarische sector. Ze spreken letterlijk en figuurlijk de taal van de boer. Stap voor stap wordt de wirwar van gedachten in het hoofd gerangschikt, tot er rust in het hoofd ontstaat en dan wordt helder, hoe je zelf in het leven wil staan. Dan bepaalt niet meer de omgeving of het gezin waar je uitkomt jouw keuzes, maar die bepaal je zelf.

De coaches van Hogenkamp Agrarische Coaching geven geen advies, geen plan van aanpak, geen protocol. Het antwoord zit in je zelf, er ligt alleen een laag stof op en dat blazen we er af. Op persoonlijk vlak werken adviezen niet. Pas als je ze zelf bedenkt, sta je er achter en dat geeft een duurzaam perspectief.

Hogenkamp Agrarische Coaching begeleidt boeren in hun persoonlijke ontwikkeling bij dilemma’s rondom bedrijfsontwikkeling, familiekwesties, burn-out en relatieproblematiek.

Hogenkamp Agrarische Coaching
Tel. 085-0645591