Opiniestuk Nieuwe Oogst (November 2018): Voorkomen is beter dan genezen