Interview met Paulien: “Heb jij genoeg ruimte om te ondernemen?”

Als jurylid van ‘Het Sterkste Erf’ licht Paulien aan de lezers van Agrio toe wat zij verstaat onder ruimte voor een ondernemer:  ‘Ruimte in het hoofd, in de agenda, in omgang met de omgeving en de financiën’.

Sterkste erf Verkiezing 2024

In dit interview legt agrarisch coach Paulien o.a. uit wat agrarisch ondernemers nodig hebben om tegenslagen aan te pakken en oplossingen te zien:

“Ondernemers die ruimte hebben in hun hoofd, zijn beter in staat creatief na te denken over de toekomst en kunnen beter omgaan met invloeden van buitenaf. Maar ruimte in het hoofd alleen is niet voldoende. Vervolgens moet een ondernemer ook over voldoende tijd en ruimte in de agenda beschikken om beter om te kunnen gaan met tegenslagen. Deze tijd is nodig voor het aanpakken van tegenslagen en problemen en het zien van oplossingen. En natuurlijk ook om zaken concreet aan te pakken.”

Lees hier het volledige artikel van Agraaf (PDF) »