Interview in Dagblad ‘Boerderij Vandaag’, “Eerst moet het hoofd leeg”

In het ‘Boerderij Vandaag’ (12 april 2016) is een interview geplaatst met Paulien waarin ze benadrukt hoe belangrijk het is dat de boer zijn creativiteit benut om langetermijnoplossingen te creëren. Dit lukt echter alleen met een ‘leeg’ hoofd.

Lees het volledige artikel hier (PDF) »

‘Eerst moet het hoofd leeg’

Met name varkenshouders klopten het afgelopen jaar frequent aan bij Paulien Hogenkamp voor begeleiding. Zij richt zich op de lange termijn: “Het is mogelijk om weer lekker in je vel te zitten en je hoofd weer gezond te hebben”.

Met welke klachten bellen varkenshouders je meestal op?

“Vaak hoor ik over een gevoel van uitzichtloosheid en eenzaamheid, gecombineerd met stressklachten als hoofdpijn, rugpijn en buikpijn. Er wordt thuis niet meer gepraat, de gezinsleden vermijden elkaar om gesprekken te ontlopen en alle problemen hopen zich op. Tot zij geen uitweg meer zien.”

Wat is de grootste trigger voor varkenshouders om hulp te zoeken?

“Bij de varkenshouders die mij bellen, gaat het meestal binnen het gezin niet meer goed. Het gezin loopt stroef, de kinderen vermijden het om thuis te zijn en ook de ouders zijn erg op zichzelf. Juist doordat er dan weinig wordt gepraat komen zij nog moeilijker tot een gesprek.”

Hoe gaat het meestal thuis bij de varkenshouder met problemen?

“De varkenshouder verschanst zich meestal in de stal en zijn partner zoekt het in werk buiten de deur. Gepraat wordt er niet meer en het resultaat is een vol hoofd dat geen uitweg meer ziet in de problemen. Met een vol hoofd draait het bedrijf technisch meestal minder en is het moeilijk te komen tot oplossingen. Mensen moeten nadenken over de toekomst, maar door zorgen raken mensen juist intern gericht. Zij denken dan dat er geen oplossing is en wijzen voor de schuld naar alles en iedereen. Maar juist zijzelf moeten bedenken wat de oplossing is: waarom financiert die bank mij niet meer bij? Omdat ik al jaren verlies draai.”

Wat kan een begeleidingstraject voor verandering brengen?

“Doe je wat je altijd deed, dan krijg je wat je kreeg. Het is een ijdele hoop te denken dat het vanzelf beter wordt. De algehele situatie blijft ook gelijk aangezien er landelijk geen big minder komt. De oplossing moet dus uit de boer zelf komen. Hiervoor moet het hoofd eerst leeg, zodat er ruimte komt voor creativiteit. Met die creativiteit werken we samen aan oplossingen voor de lange termijn. Dat zijn oplossingen die de varkenshouder zelf bedenkt.”

Is stoppen altijd de enige mogelijkheid?

“Nee, mensen komen tot verschillende oplossingen. Wat er kan, is natuurlijk afhankelijk van de bedrijfssituatie. Het begeleidingstraject werkt toe naar oplossingen die je zelf bedenkt. Daarvoor ben je dus gemotiveerd. Zelfs als stoppen de uitkomst is, zijn mensen trots dat ze hun gezin en gezondheid niet meer laten lijden onder de spanningen. Regelmatig komt er een veel mooiere uitkomst uit, dan eerder voor mogelijk gehouden, een nieuwe vorm van ondernemen, maar dan met een gezond perspectief.”

Door Evelien Kamphuis

Bron: Boerderij Vandaag, 12 april 2016