Hogenkamp Agrarische Coaching benoemd tot vertrouwenspersoon POV-leden

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft het team van Hogenkamp Agrarische Coaching tot vertrouwenspersonen benoemd voor leden die behoefte hebben aan een gesprek of coaching op het sociaal-professionele vlak. Met de benoeming onderkent POV duidelijk de behoefte in de sector aan een persoonlijke coaching.

POV: Hogenkamp Agrarische Coaching tot vertrouwenspersoon voor varkenshouders

Vertrouwenspersoon benoemd voor POV-leden

De POV heeft een vertrouwenspersoon, Hogenkamp Agrarische Coaching, benoemd voor leden die behoefte hebben aan een gesprek of coaching op het sociaal-professionele vlak. De Vertrouwenslijn is dagelijks van 8.00 – 20.00 uur bereikbaar, telefoonnummer: 085 – 1303430.

Voor een gezonde en duurzame sector is het essentieel dat de varkenshouder aan het stuur staat van zijn eigen onderneming. Dit lukt helaas niet iedere varkenshouder. Een deel van de varkenshouders voelt zich speelbal van de maatschappij en de overheid. Er heerst onrust, onzekerheid en angst. Relationele problematiek tussen generaties op het zelfde erf en financiële problematiek zijn van alle tijden op het boerenerf. De laatste jaren neemt echter ook het gevoel van onmacht en zelfs onveiligheid toe, doordat er steeds meer druk komt vanuit de maatschappij, met als extreem voorbeeld de inval in het varkensbedrijf in Boxtel. Ook de continue dreiging van de Afrikaanse varkenspest ligt op ieder erf op de loer.

Om leden te helpen hiermee om te kunnen (blijven) gaan, heeft POV afspraken gemaakt met Hogenkamp Agrarische Coaching. Leden kunnen dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur bellen naar de Vertrouwenslijn 085-1303430. De coaches zijn onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Zij kunnen de boer op sociaal-professionele wijze te woord staan en letterlijk en figuurlijk de taal van de boer verstaan. De vertrouwenspersoon kan benut worden om gedachten te rangschikken, emoties in de juiste context te plaatsen, de eigen effectiviteit te verhogen, bewustwording en persoonlijke groei te ontwikkelen, het zelfvertrouwen te vergroten en de eigen mogelijkheden te exploreren, ontwikkelen en toe te passen.