Column: Trots op de boer

Trots op de gangbare boer, die betekenis geeft aan de kringlooplandbouw
Trots op de biologische boer, die het roer heeft om gegooid
Trots op de grote boer, die het lef heeft om zijn bedrijf te laten groeien
Trots op de kleine boer, die het lukt om het hoofd boven water te houden
Trots op de stoppende boer, die zijn toekomst opnieuw vorm geeft

Trots op de boer die met een extra tak, zijn creativiteit benut
Trots op de boer die zijn stal open stelt voor de burger
Trots op de boer die vertelt over zijn bedrijf en zijn werk
Trots op de boer die innoveert en investeert in milieu en dierwelzijn
Trots op de boer die zoveel respect heeft voor de natuur

Trots op de boer die zijn persoonlijke verhaal durft te vertellen
Trots op de boer die zijn tegenslagen te boven is gekomen|
Trots op de boer die zijn ervaringen met anderen deelt
Trots op de boer die de dialoog aangaat met de maatschappij
Trots op de boer die boeren verbindt vóór een zelfsturende sector

Trots op de boerin voor wie bovenstaande trots even zoveel geldt.

Wat ben ik er trots op dat ik een onderdeel mag zijn van deze mooie sector, met zo veel mooie en krachtige mensen. Een sector waarin met zo veel liefde en toewijding iedere dag weer gezorgd wordt voor een heerlijk glas melk, een kakelvers ei, een mals stuk vlees en smakelijke groente en fruit voor iedereen! Boeren bedankt!