Artikel op website van ‘Pig Business’, “Mogelijk staatshulp voor boeren met psychische nood”

Logo Pig Business - actuele en toekomstige ontwikkelingen van de Nederlandse en buitenlandse varkenshouderij

Op de website van Pig Business (5 december 2017) staat een interview met Paulien n.a.v. het voorstel van Jaco Geurts in het begrotingsdebat om voortaan bij ingrijpende overheidsmaatregelen naar de sociaaleconomische gevolgen te kijken voor de agrarische sector.

“Veel boeren kampen met psychische nood en weten de weg naar de reguliere hulpverlening nauwelijks te vinden. Ook rust hier een taboe op. Als het aan de Tweede Kamer ligt moet minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) hier werk van maken. “

Sociaal emotionele coaches

“Momenteel wordt bijvoorbeeld vanuit de NVV al een stukje crisishulp geboden. Paulien Hogenkamp doet voor deze organisatie concreet een stuk telefonische begeleiding. Dat is specifiek voor mensen die hun hart willen luchten. Ze noemt zichzelf daarbij sociaal emotioneel coach.”

Lees hier het volledige artikel (PDF) »