Vee & Gewas: “Hogenkamp Agrarische Coaching voert met 214 agrarische gezinnen in Oost Gelre een keukentafelgesprek”

In weekblad ‘Vee en Gewas’ (1 december 2018) vat Paulien samen welke dilemma’s en kansen er zijn op het boerenerf in de Gemeente Oost Gelre.

Wat leeft er onder boeren? Waar lopen zij tegenaan en wat zou volgens boeren de rol van de gemeente moeten zijn? “Er zijn veel zorgen, met name als gevolg van en met betrekking tot regelgeving, financiën en relationele  problematiek.” Zo vat coach Paulien Hogenkamp van Hogenkamp Agrarische Coaching de bevindingen samen.

Zorgen over de ontwikkeling van de agrarische sector

Er zijn volgens coach Paulien zorgen over de ontwikkeling van de agrarische sector en invloed hiervan op de betreffende gezinnen en het landelijk gebied. Sommige boeren stoppen, zijn al in verandering of staan nog voor keuzes. Vaak keuzes in zake bedrijfsontwikkeling, innovatie en verduurzaming, een gebrek aan ‘nieuw ondernemerschap’, financiële problemen of sociale problematiek. „Deze keuzes worden door boeren vaak als moeilijk en ingrijpend ervaren. De complexiteit van ieders persoonlijke opgave kan betekenen dat ondernemers de draag- en daadkracht missen om tot actie over te gaan.”

Lees hier het volledige artikel (PDF) »


Artikel Vee & Gewas - Hogenkamp Agrarische Coaching voert met 214 agrarische gezinnen in Oost Gelre een keukentafelgesprek