Paulien spreker op ledenavond POV Overijssel

POV: Hogenkamp Agrarische Coaching tot vertrouwenspersoon voor varkenshouders

“POV-belangenbehartiging voor de toekomst”

Op woensdag 16 oktober 2019 schudt Paulien op haar enthousiaste wijze de leden van POV Overijssel wakker tijdens de regiobijeenkomst in Raalte. Hoe kunnen we de samenwerking met erfbetreders optimaliseren, waarbij wij zelf de regie houden. Want één ding is zeker in onze sector, we moeten het samen doen.

Bekijk hier de uitnodiging (PDF) »