Onderzoek Hogenkamp Agrarische Coaching geeft inzicht in agrarische sector van Berkelland

Gemeente Berkelland biedt na de varkenshouders nu alle agrariërs een keukentafelgesprek aan met het team van Hogenkamp Agrarische Coaching

Het team van Hogenkamp Agrarische Coaching heeft in het afgelopen jaar bijna 400 keukentafelgesprekken gevoerd met (ex-)agrariërs. Hierbij is geïnventariseerd welke problematiek en vraagstukken er op de erven in Berkelland spelen en welke ondersteuning hierbij gewenst is. Inmiddels zijn 65 coachingstrajecten gestart met gezinnen die begeleiding hebben gevraagd richting een duurzaam toekomstperspectief.

Thema- en netwerkbijeenkomsten voor agrariërs

“Uit het onderzoek komen een aantal aanbevelingen. Eén daarvan is het organiseren van bijeenkomsten over thema’s die bij meerdere agrariërs spelen. Denk bijvoorbeeld aan ‘verantwoord stoppen’ en ‘samenwerking in het kader van kringlooplandbouw’”

Lees het volledige artikel op de website van Gemeente Berkelland »