SABE: BAS-geregistreerd

Subsidie Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE)

Paulien en Didi: gecertificeerd in BAS-register als onafhankelijk en erkend agrarisch coach

Het Ministerie van Landbouw biedt via de SABE, aan agrarisch ondernemers, de mogelijkheid om een voucher van 1500 euro te besteden aan begeleiding rondom persoonlijke ontwikkeling, horizontale samenwerking en bedrijfsovername.

Paulien Hogenkamp en Didi Stoltenborg zijn door de BAS-commissie gecertificeerd en geregistreerd als onafhankelijk en erkend agrarisch coach. Dit houdt in dat u uw aangevraagde of aan te vragen voucher mag besteden bij Hogenkamp Agrarische Coaching.

Aandachtsgebieden

Hogenkamp Agrarische Coaching is gecertificeerd voor de volgende aandachtsgebieden:

E1 Persoonlijke ontwikkeling

“We zijn onder de indruk van de wijze waarop jij mensen begeleidt”.

Helma Vermuë, lid BAS-commissie

Duurzaamheid begint bij de inzetbaarheid van de boer. De boer van de toekomst investeert daarom eerst in zichzelf, zodat er een stabiele pijler onder het bedrijf staat. Een stabiele ondernemer met een goede balans tussen werk en privé maakt bewuste keuzes. Jezelf regelmatig laten spiegelen is hierin een belangrijke voorwaarde. Hoe sta ik in het leven, hoe wil ik in het leven staan en hoe wil ik omgaan met invloeden van buitenaf? Dit zijn enkele van de vele vragen die gesteld worden in een coachingstraject.

E2 Horizontale samenwerking

“We vinden jouw aanpak een verbreding van vormen van Horizontaal Samenwerken die in de huidige tijdgeest passen en een basis kunnen vormen om doordachte stappen als bedrijf te zetten”.

Noud Janssen, lid BAS-commissie

Leren en ontwikkelen kan ook in een groep. Communiceren doe je nooit alleen. Het kan enorm verrijkend zijn om de dynamiek van een groep boeren te benutten om te leren van en met elkaar. De groep kan bestaan uit studieclubgenoten, maar ook samengesteld worden op basis van een specifiek thema. (maximaal 8 personen).

Het is mogelijk om met behulp van de voucher een meerdaagse training te volgen in de volgende thema’s:

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Optimistisch ondernemen
  • Eigen thema, in afstemming

E3 Bedrijfsovername

“Het is mijn oordeel dat jouw aanpak van zeer grote toegevoegde waarde kan zijn voor agrarische families in het bedrijfsovername-proces”

Prof. Dr. Roberto Flören, expert BAS-commissie

Om voor beide generaties een duurzame en gezonde toekomst op alle terreinen te creëren, is externe begeleiding op het persoonlijke vlak een grote aanrader. Het bedrijf is vaak miljoenen waard. Hoeveel ben je daarin zelf waard? Hoeveel is het waard dat je naar de toekomst toe een goede band met de familie behoudt, zodat je met rust in je hoofd kan ondernemen?

Ons team is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijfsovernames op persoonlijk vlak. In gezamenlijke en individuele gesprekken krijgt een ieder de kans om zijn of haar gedachten, gevoelens en plannen te delen, waardoor er verbinding blijft bestaan en de gezamenlijke wens van bedrijfsovername een grote kans van slagen krijgt.

Aanvragen SABE-voucher van 1500 euro

Wilt u de SABE-voucher aanvragen? Het enige dat u hoeft te doen is u aanmelden door een mail te sturen naar info@agrarischecoaching.nl. Wij regelen de verdere aanvraag voor u.

De eerste aanvraagperiode was binnen een dag gesloten vanwege het behalen van het maximaal aantal aan te vragen vouchers. Er komen waarschijnlijk meer openstellingen. Indien u een eigen voucher bij ons wenst te besteden, neem dan contact met ons op. Wij brengen u graag op de hoogte van de volgende openstelling en helpen u graag bij de aanvraag.